کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

ایرلس و سنباده مدل X23M و DP-700A

ایرلس و سنباده مدل X23M و DP-700A

ایرلس و سنباده مدل X23M و DP-700A

خلاصه مقاله:

خریدار آقای بهار

متن کامل مقاله:

http://www.dpairless.ir/product.php?id=44

http://www.dpairless.ir/product.php?id=21

خرید یک عدد دستگاه ایرلس مدل X23M

و یک عدد سنباده زن برقی دسته کوتاه مدل DP-700A

برای رنگ آمیزی منازل مسکونی در تهران