کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

فروش رنگپاش برقی ایرلس مدل DP-6320

فروش رنگپاش برقی ایرلس مدل DP-6320

فروش رنگپاش برقی ایرلس مدل DP-6320

خلاصه مقاله:

متن کامل مقاله:

خرید یک دستگاه رنگپاش برقی ایرلس توسط آقای محرمی

MODEL:DP-6320

آقای محرمی پیشتر از مجموعه سازه صنعت تتیس یک دستگاه رنگپاش برقی ایرلس خریداری کرده بودند و این دستگاه دومین خرید ایشان میباشد.

http://www.dpairless.ir/product.php?id=31