کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

پمپ ایرلس مدل SP-2700

پمپ ایرلس مدل SP-2700

پمپ ایرلس مدل SP-2700

خلاصه مقاله:

خرید توسط نیرو تهویه البرز

متن کامل مقاله:

خرید توسط شرک نیرو تهویه البرزقزوین 

برای استفاده و رنگ آمیزی سوله

http://www.dpairless.ir/product.php?id=38