فروشگاه تتیس

سبد خرید

4
درگاه بانک
3
تایید و پرداخت
2
مشخضات و آدرس
1
سبد خرید

ردیف
محصول
تعداد
قیمت واحد
درصد تخفیف
قیمت (ریال)
با احتساب تخفیف
1
DP-700A
160000000%16000000
کرایه بار بر عهده خریدار و به صورت پس کرایه می باشد.
جمع کل :
16000000 ریال
افزودن محصولدر مرحله بعدی شما آدرس محل تحویل محصولات این سبد را مشخص خواهید کرد.     مرحله بعدی